Projecten in gebieden


Aansluiten op de praktijk, dat vinden we belangrijk in de projecten die we als provincie uitrollen.

Bij deze zeven gebiedsprojecten gaan boeren, burgers en natuurorganisaties in hun omgeving werken aan doelen en maatregelen die bij ze passen. Er is per gebied immers verschil in bijvoorbeeld het landschap, de bedrijfstypen, aanwezige natuurgebieden of grondsoort.

Broekstreek-Oude Diep

Landbouwsectoren bundelen krachten in de Broekstreek-Oude Diep.

Achterste Diep

Wat levert het op voor de natuur als we natuur en landbouwgrond meer verweven?

Zuid-West Drenthe

40 Boeren werken aan duurzamere landbouw.

Drentsche Aa

Experimenteren met nieuwe teelten om de biodiversiteit te versterken én te verdienen.

Roden - Leekstermeer

Boeren, grondeigenaren en gebiedspartijen werken aan landschapskwaliteit en biodiversiteit.

Ees-Weerdinge

Samenwerken aan een duurzame akkerbouw.

Norger Esdorpenlandschap

Meetbare natuurinclusieve stappen in het Norger Esdorpenlandschap.