Drentsche Aa


In het Drentsche Aa-gebied experimenteren boeren met maatregelen die toewerken naar een natuurinclusieve landbouw. Dat doen ze door verschillende maatregelen te testen op hun bedrijf. Deze 'Proeftuin Natuurinclusieve Landbouw', geeft inzicht in welke maatregelen realiseerbaar zijn én wat opleveren.

Kennisinstellingen en boeren trekken hier samen in op, onder coördinatie van Agrarische Natuur Drenthe.