Duurzame Bollenteelt Drenthe


In het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe werken overheden, de telers en de sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de bollenteelt duurzamer te maken met een lage impact op het milieu.