Netwerken


In Drenthe zijn veel initiatieven op het gebied van duurzame landbouw. Samenwerken zit in ons DNA, de boermarkes zijn daar een mooi voorbeeld van. Samenwerking brengt ons verder. Op deze pagina's vindt u programma's en initiatieven van netwerken door heel Drenthe en Noord-Nederland. Wilt u uw kennis ook ergens delen of uw kennis uitbreiden? Sluit u dan ergens aan!

De Week van Ons Eten

Bekijk voorbeelden uit onze provincie, waarbij bevlogen ondernemers vertellen over hun werk.

Dutch Food Week

Elk jaar staat Drenthe in oktober in het teken van regionaal voedsel.

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Landbouw, natuur en onderwijs werken samen.

Greenport Noord

Versterking van de agri-business in de omgeving.

Innovatie Veenkoloniën

Bevordert innovatie in de Veenkoloniale landbouw.

AgroAgenda Noord-Nederland

Een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen.