Eiwittransitie


Met de eiwittransitie wordt de overgang naar meer plantaardige eiwitten bedoeld. De eiwittransitie kan meerwaarde leveren voor de samenleving door bij te dragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek, een betere bodemkwaliteit, een grotere biodiversiteit en gezondere voeding.

Provincie Drenthe werkt aan deze overgang. Daarom heeft de provincie ‘Green Deal Eiwitrijke gewassen’ ondertekend, samen met ruim 50 andere partijen. Deze ruim 50 partijen werken aan het vergroten van de Nederlandse teelt van eiwitrijke gewassen en de verwerking hiervan, bedoeld voor menselijke consumptie.

Meedoen aan deze Green Deal past bij de ambities die de provincie heeft beschreven in het Programma Toekomstgerichte Landbouw: innoveren en verduurzamen in de primaire sector en in de keten, met oog voor de samenleving en met een goede boterham voor de boer. Zo heeft de provincie in de Veenkoloniën verschillende projecten gesteund voor de teelt van soja, lupine en de veldboon; gewassen die een prominente rol hebben in de Green Deal.

Drentse ondernemers

Ook Drentse ondernemers doen mee aan de Green Deal. Een voorbeeld is ondernemer Geert Lindenhols. Hij is een voorbeeld van een koploper in de veldbonenteelt, die de weg baant voor anderen. Om een renderende keten van boer naar bord te realiseren, is ook inzet van anderen nodig, van ketenpartijen en overheden. Daarom doet Drenthe mee in de Green Deal Eiwitrijke gewassen.

Eén van de ketenpartijen die de Green Deal ondertekende is Royal Avebe, de grote aardappelverwerkende coöperatie uit Veendam, met teelt- en onderzoeksafdelingen in Drenthe. David Fousert, ceo van Royal Avebe: “Wij halen alles uit de aardappel wat erin zit! Binnen Nederland zijn wij de grootste producent van plantaardig eiwit uit grondstof van Nederlandse bodem. We zetten sinds een aantal jaren bewust de stap om ons nog meer te richten op aardappeleiwit. Wij durven dan ook wel te stellen dat Avebe aan de basis heeft gestaan van de eiwittransitie in Nederland. Onze kennis en ervaring levert een belangrijke bijdrage aan de Green Deal.”

Achtergrond van de Green Deal

Om in de behoefte aan plantaardig eiwit te voorzien wil de Europese Unie minder afhankelijk zijn van (deels niet-duurzame) eiwitrijke gewassen en meer zelfvoorzienend worden. Dit heeft in Nederland geleid tot de Nationale Eiwitstrategie (NES). De NES heeft als doel om het zelfvoorzieningsniveau van plantaardige eiwitten te vergroten, op een duurzame manier, die bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en natuurlijke omgeving. De Green Deal Eiwitrijke gewassen is daar een uitwerking van.