Toekomstgerichte Landbouw


Programma Toekomstgerichte Landbouw staat voor: innoveren, moderniseren en verduurzamen in de Tuinbouw, Veehouderij, Akkerbouw en Agribusiness.

Het gaat om de balans tussen geld verdienen, een gezonde leefomgeving en in goede relatie met ondernemers en inwoners van Drenthe. Het programma zet in op het sluiten van de kringlopen en op het ontwikkelen van meer toegevoegde waarde in de keten. Het programma werkt aan realisatie in het veld, op het erf en in het bedrijf. Van boer naar bord en bloemenvaas!


Subsidie

Provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers (mkb) in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren, verduurzamen en kennis te delen. Daarvoor is de Subsidie Toekomstgerichte Landbouw