Zon op dak


In het project 'Gebiedsaanpak Verduurzaming op het agrarisch erf in Drenthe' (Zon op Dak Drenthe 2023 - 2024) helpen we agrarische ondernemers in Drenthe met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering met behulp van duurzame energie.

Denk aan het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen, een windmolen of mestvergisting. Het in kaart brengen van slimme maatregelen om energie te besparen is ook een optie.