Natuur


Drenthe heeft een gevarieerd en rijk cultuurhistorisch landschap. Aantrekkelijk voor mensen, planten en dieren. Robuuste natuur maakt Drenthe weerbaar tegen klimaatverandering. Daarom werkt de provincie samen met inwoners en partners aan het verbinden én beheren van natuurgebieden en het beschermen van dieren en planten. Met als doel de natuur en soortenrijkdom te versterken, met een goede balans tussen water, landbouw, leefbaarheid en vrijetijdseconomie.

Op deze sites kunt u alles vinden over natuurbeleid en het Programma Natuurlijk Platteland.