Bodem


Hoe gaan we in Drenthe met onze bodem om? De bodem speelt in alle opzichten een belangrijke rol in ons bestaan. De bodem is drager van natuur en landbouw, leverancier van energie, grond- en voedingsstoffen, zorgt voor waterberging en is drager van wegen en bouwwerken. Op deze website kunt u alles vinden over onze bodem.