Verduurzaming


De landbouwproductie is een stuk diervriendelijker, schoner en zuiniger dan een kwart eeuw geleden. De sector heeft zich de afgelopen decennia ingezet voor duurzaamheid – denk aan nieuwe technologieën, milieu, dierenwelzijn, natuurontwikkeling en waterbeheer.

Maar we zijn er nog niet. Nieuwe uitdagingen op gebied van klimaatverandering, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, gezondheid en voedsel, vragen om oplossingen voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe.

Duurzaam Boeren Drenthe

Het project beloont boeren voor verduurzaming.

Boekweit

Alles over het project ‘Herintroductie van boekweit in Drenthe’.

Natuurinclusieve gebiedsprojecten

7 Gebieden werken aan natuurinclusieve landbouw.

Vitaal Platteland

Over 3 innovatieve projecten van interbestuurlijk programma Vitaal Platteland.

Duurzame Bollenteelt Drenthe

Samenwerken voor een duurzame bollenteelt.