Innovatie


Innovatie is een belangrijk thema in de landbouw. Moderne technieken helpen de boer met duurzamer, energiezuiniger of efficiënter werken.

Op deze pagina's vindt u voorbeelden van innovaties die in Drenthe worden getest of volop worden toegepast. Laat u inspireren of kijk naar de mogelijkheden voor subsidie.

Subsidie voor innovatie

Provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers (mkb) in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren, verduurzamen en kennis te delen. Daarvoor is de Subsidie Toekomstgerichte Landbouw

KPI-systematiek in de landbouw

Waarom werkt Drenthe aan de KPI-systematiek voor boerenbedrijven?

Eiwittransitie

Met de eiwittransitie wordt de overgang naar meer plantaardige eiwitten bedoeld.

Zon op dak

Verduurzamen van de bedrijfsvoering met behulp van duurzame energie.