Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland


Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland wil natuurinclusieve landbouw in de praktijk waarmaken. Het programma bestaat uit drie deelprojecten die elk een andere achtergrond en omvang hebben. De gezamenlijke ambitie is om te komen tot een sector met gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau.

De drie projecten zijn: