AgroAgenda Noord-Nederland


De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders en de milieufederaties en kennisinstellingen.

Provincie Drenthe neemt deel aan de AgroAgenda Noord-Nederland.


Meer informatie: