Duurzaam Boeren Drenthe


Boeren in de provincie Drenthe worden ook de komende jaren beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Drenthe, waarin duurzaamheidsdoelen zijn vastgesteld voor water, bodem, klimaat en stikstof. Worden deze doelen gerealiseerd, dan staat er voor de boer een beloning tegenover.

Duurzaam Boeren Drenthe is een project waarin partners uit landbouw, natuur, milieu samen met de provincie aan de slag gaan met een duurzamere landbouw. Het is een vervolg op het succesvolle project Duurzame Melkveehouderij Drenthe, dat zich in de afrondende fase bevindt. Bijna een derde van de Drentse melkveehouders werkte in deze regeling gezamenlijk aan het realiseren van duurzaamheidsdoelen.

Doelgericht werken met KPI's

De sleutel tot het succes was dat boeren zelf aan het roer staan. Ze kunnen zelf sturen op kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Dit zijn doelen met daaraan gekoppelde waarden, in plaats van opgelegde maatregelen. Het droeg onder meer bij aan een goede samenwerking tussen landbouw en natuurorganisaties en provincie, waarin stappen gezet zijn ten aanzien van duurzaamheid en er recht wordt gedaan aan het ondernemerschap van boeren.

Meer informatie is te vinden op de speciaal daarvoor ingerichte pagina: Duurzaam Boeren Drenthe