Agrarisch Natuurbeheer (ANLb)


De subsidie voor agrarisch natuurbeheer (ANLb) stimuleert het natuurvriendelijk beheer van akkers en graslanden. Dit is goed voor het behoud en de ontwikkeling van agrarische natuur.

Benieuwd naar deze subsidie? Lees dan meer >> Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (ANLb).

Voor wie

Gecertificeerde agrarische collectieven kunnen aanspraak maken op ANLb-subsidie. In de provincie Drenthe is Agrarische Natuur Drenthe (AND) het enige collectief. Landbouwers die in aanmerking komen voor ANLb-subsidie kunnen vervolgens een aanvraag doen bij AND.