Greenport Noord


De Drentse tuinbouwsector teelt gewassen van hoge kwaliteit voor de sier, voor consumptie en als basis voor bijvoorbeeld medicijnen. Zij doet dat op een duurzame en efficiënte manier, waarbij restproducten zoveel mogelijk hergebruikt worden.

Greenport Noord is een samenwerkingsverband van bedrijven in en rond de tuinbouw, de overheid en instellingen in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Deze partners werken samen aan één agenda, waarbij onderwerpen als arbeid, energie, plantgezondheid en water de aandacht hebben. Zo wordt de agri-business in de omgeving versterkt. 
 
Greenport Noord is een organisatie waar door middel van samenwerken wordt gezorgd voor een groeiend en bloeiend netwerk. Klaar voor de volgende generatie.

Kansrijke verbindingen met andere sectoren

Vergroten van de toegevoegde waarde is de rode draad. Denk aan zeer smaakvolle groenten, zaden en bloemen van de beste kwaliteit. Planten worden steeds vaker geteeld voor de waardevolle inhoudsstoffen die zij bevatten. Met name voor toepassing in geneesmiddelen en in cosmetica, maar ook als grondstof voor bijvoorbeeld biologische bestrijdingsmiddelen, en als kleurstof in de voedselproductie. Voor de restproducten zoals loof, worden nieuwe toepassingsmogelijkheden gezocht.

Tuinders optimaliseren en verduurzamen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld grootschalig ingezet op het terugdringen van ongezuiverde lozingen. Dat gebeurt door het afvalwater te zuiveren voordat het geloosd wordt; door het beperkter toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en door minder schadelijke middelen te ontwikkelen en te gebruiken. We zien ook dat de export stijgende is; nieuwe markten in het buitenland worden een steeds belangrijker bron van inkomsten.

Innovaties in belangrijke bedrijfsvoering

Tuinders verkennen samen met onderzoekers, gemeenten en waterschappen nieuwe, effectieve manieren van waterzuivering. Zo hebben zij onderzocht of het mogelijk is om het water dat in de kassen gebruikt wordt, te zuiveren met behulp van (riet)planten of schimmels. Naast biologische zuivering ontwikkelen zij samen een maatregelenpakket om de effectiviteit van de zuivering te verhogen. Dit komt de bedrijfsvoering ten goede en ook het milieu.