Norger Esdorpenlandschap


Maatwerkadvies erven en landschap stimuleert biodiversiteit

In het Norger Esdorpenlandschap leidt maatwerk van Landschapsbeheer Drenthe tot herstel van singels en vergroting van biodiversiteit. Niet alleen op erven van boeren, maar ook van burgers. “Kruiden- en bloemrijke akkerranden en uitgesteld maaien, helpen de vogels in het gebied”, zegt Marry Brink, een van de trekkers van het project.

Het landschap rondom Norg is een goed bewaard gebleven esdorpenlandschap, waar natuur en agrarisch gebruik nauw met elkaar zijn verweven. In het Norger Esdorpenlandschap liggen veel akkerbouwbedrijven en gemengde akkerbouw-melkveebedrijven. "Boeren en burgers in dit gebied nemen maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. Dat draagt bij aan een gevarieerd landschap, CO2-vastlegging en een grotere soortenrijkdom, zowel van planten als dieren”, vertelt Brink.

Vanaf juli 2022 bezoeken medewerkers van Landschapsbeheer Drenthe boeren en particulieren in het buitengebied voor het zogenoemde ‘maatwerkadvies erven en landschap’. Op elke locatie wordt geïnventariseerd hoe de singels en bomen erbij staan en wat vanuit de historie de gewenste landschappelijke situatie is.