Broekstreek - Oude Diep


In de Broekstreek investeren de verschillende landbouwsectoren in de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw. Bedrijven in de akkerbouw, (melk)veehouderij en uitloopkippen verkennen er individueel én samen hoe ze stappen kunnen zetten. Natuurlijk zijn er verschillen in wensen en behoeften tussen de bedrijven, maar samen zien ze goede kansen om de landschapskwaliteit op hun bedrijven te versterken, hun kennis te ontwikkelen, innovatieve maatregelen te ontwikkelen en daarmee in de praktijk te experimenteren. Het is de bedoeling om die kennis en ervaring niet alleen in het eigen gebied succesvol in te zetten, maar ook te delen met anderen binnen en buiten Drenthe. Zo wordt er op een actieve manier bijgedragen aan het versterken van de biodiversiteit in de bedrijfsvoering en op en rond percelen.

De inzet is er op gericht dat in dit gebied 40 bedrijven meedoen aan de projectactiviteiten, waaronder 6 bedrijven met uitloopkippen, 15 akkerbouwbedrijven en 18 (melk)veehouderijbedrijven.

Concrete activiteiten zijn onder andere:

  • Het opstellen van beplantingsplannen voor deelnemende bedrijven
  • Het realiseren van de eerste aanplant bij de bedrijven
  • Het ontwikkelen en delen van kennis tijdens gebiedsbijeenkomsten
  • Het toepassen van insecticide-vrije teelt in graan, aardappelen en bieten
  • Het introduceren/verkennen van nieuwe teelten, zoals bijvoorbeeld boekweit
  • De impact van activiteiten op akkervogels en andere soorten onderzoeken
  • Het uitvoeren van experimenten met mengteelten
  • Het uitvoeren van maatwerkmaatregelen per bedrijf die gericht zijn op landschapskwaliteit en biodiversiteit

De ambities in het project zijn hoog, daarom is het ook belangrijk om goed te monitoren hoe de voortgang is. In het project werken de deelnemers daarom samen met gerenommeerde kennispartners, zoals het Louis Bolk Instituut en het Kenniscentrum Akkervogels. Met het oog op de toekomst is er ook veel aandacht voor de overdraagbaarheid van resultaten.