Zuid-West Drenthe

In Zuidwest Drenthe zijn verschillende gebiedspartijen met elkaar aan de slag onder de titel ‘Delen, Verbinden en Doen’. En daarin is in een notendop de kern van de samenwerking gevat: met elkaar kennis delen en ontwikkelen, partijen met elkaar verbinden in een goede samenwerking en activiteiten testen en uitvoeren in de praktijk.

Het gaat in die samenwerking om twee gebieden die ten noorden en oosten van Meppel liggen, Koekange en Nijeveen-Kolderveen. Op dit moment zijn er 40 boeren aangehaakt, die de route naar een meer natuurinclusieve landbouw verkennen.

Zoektocht naar gezonde voedselproductie en herstel van biodiversiteit

De verschillende landschapstypen en de lager gelegen beekdalen hebben zich heel verschillend ontwikkeld als gevolg van hoogteligging, bodemopbouw en watersysteem. Dat gebeurde mede door de schaalvergroting en optimalisatie van de voedselproductie halverwege de vorige eeuw. De contrasten werden kleiner en sommige soorten dieren en planten verdwenen. Het collectief van boeren en organisaties zoekt nu een manier waarop gezonde voedselproductie kan plaatsvinden én waarbij herstel van bodem, water en biodiversiteit en landschap zich kan ontwikkelen.

De hoofdthema’s waaraan de komende jaren in beide gebieden wordt gewerkt zijn

  1. Bodem en water als basis
  2. Sterk biodivers netwerk

In de voorbereiding zijn beide gebieden zorgvuldig geanalyseerd, zodat er echt met maatwerk aan activiteiten kan worden gewerkt. Een aanpak dus die past bij de boeren én bij hun landschap. Voorbeelden van activiteiten waaraan gewerkt wordt, zijn:

  • Regeneratieve landbouw
  • Groenbemesters
  • Kruidenrijk gras
  • Erveninrichting en nestkasten
  • Bloeiende randen
  • Singels, houtwallen, heggen en bos

De uitvoering is heel pragmatisch en praktijkgericht, ‘learning by doing’. Door op deze manier voortvarend en zichtbaar aan de slag te zijn, verwachten de initiatiefnemers dat er in 2024 een stevig netwerk staat om mee verder te bouwen aan resultaten.

Meer weten?

Neem dan contact op met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.