Invoering nieuwe GLB, wat betekent dit voor u?


In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw,  met gezonde bedrijven en een sterke natuur op een leefbaar platteland. Het GLB biedt een groot aantal subsidies en andere instrumenten voor initiatieven die hieraan bijdragen.

Bijeenkomsten en online webinars

U heeft de mogelijkheid online webinars terug te kijken.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het RVO.

Terugkijken van eerdere presentaties uit Drenthe

Tijdens informatieavonden in 2022 en 2023 heeft het programmateam GLB u verteld over de voortgang van de invoering van het nieuwe GLB. Centraal stond het presenteren van de basispremie, de voorwaarden die daaraan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling.

U kunt hier de meest recente presentaties in PDF terugkijken:

De presentaties geven de huidige stand van zaken weer. Er zijn nog steeds een aantal zaken in ontwikkeling.

Vragen en antwoorden

Tijdens de avond zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Een aantal vragen zijn later uitgezocht. Lees de antwoorden die we ontvangen hebben.


Overige informatie