Subsidieregeling extensivering in en rond stikstofgevoelige N2000-gebieden

Gepubliceerd op 16 mei 2024

Van 1 tot en met 31 mei 2024 staat de subsidieregeling 'Extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden' open. Deze regeling kan interessant zijn voor melkveehouders met gronden binnen een straal van 2500 meter rond een Natura 2000-gebied en willen extensiveren. Deze regeling is onderdeel van de subsidieregeling 'Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden'.

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één agrariër.

Om welke gebieden gaat het?

Minimaal 50% van de percelen van het samenwerkingsverband liggen binnen een Natura 2000-overgangsgebied. Het gebied heeft een oppervlakte van tenminste 200 hectare. Ook elke melkveehouderij ligt voor minimaal 50% binnen het Natura 2000-overgangsgebied. Natura 2000-overgangsgebieden zijn gebieden die in bijlage 2 van de regelingstekst staan. Deze gebieden liggen tot 2.500 meter rondom een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt elk jaar subsidie voor extensivering van uw melkveehouderij bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit doet u door het productie- en bemestingsvolume te verlagen op uw bedrijf. Ook gebruikt u geen stikstofkunstmest. U vermindert de stikstofuitstoot van uw melkveehouderij tot maximaal 100 of 150 kilogram per hectare. Dit doet u het liefst in combinatie met de verlengde weidegang volgens de eco-regeling.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

Voor verschillende kosten kunt u subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt subsidie voor extensivering van uw bedrijf.

  • Bij extensivering naar 100 kilogram stikstofdierexcretie is de jaarlijkse vergoeding € 2.430 per hectare per bedrijf.
  • Bij extensivering naar 150 kilogram stikstofdierexcretie is de jaarlijkse vergoeding € 1.680 per hectare per bedrijf.

Daarnaast krijgt u subsidie voor de kosten die u maakt tijdens het:

  • coördineren van de samenwerking en het maken van het bedrijfs(plannen);
  • begeleiden, uitvoeren en uitwerken van (bedrijfs)plannen;
  • uitvoeren van communicatie;
  • maken van rapportages.

Voor deze regeling geldt een subsidiepercentage van 100%. De subsidiabele kosten worden dus 100% vergoed. Alleen de kosten voor coördinatie van het project mogen niet meer dan 25% van de totale subsidiabele kosten zijn. Hierdoor wordt minimaal 75% van de totale subsidiabele kosten besteed aan de uitvoering van de regeling.

Meer informatie?

Dit is een landelijke regeling en de uitvoering ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op de bijbehorende website.