Provincie én ketenpartners belonen samen Drentse akkerbouwers voor duurzame prestaties


Kun je duurzaamheidsprestaties van akkerbouwers meetbaar maken en deze ook belonen? Als eerste provincie in Nederland gaan in Drenthe ketenpartijen, provincie, landbouw én natuur samen aan de slag met deze vraag.

In Drenthe start een pilot voor akkerbouwers waar het sturen op duurzaamheidsdoelen en het delen van kennis centraal staan. De pilot brengt de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) in de praktijk, een instrument dat de prestaties van akkerbouwers ten aanzien van duurzaamheid meetbaar maakt aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Het is daarmee de basis voor een beloning voor deze prestaties.

Voor het pilotproject kunnen zich 50 akkerbouwers aanmelden die hier in de praktijk mee aan de slag gaan onder de vlag van Duurzaam Boeren Drenthe. Ze maken hun scores op de duurzaamheidsindicatoren inzichtelijk en nemen deel aan een aantal kennissessies. Voor deze deelname is er voor de akkerbouwers een vergoeding beschikbaar vanuit provincie Drenthe. Uniek is dat ook al enkele ketenpartners gaan bijdragen aan de vergoeding: Cosun, Agrifirm, Avebe en leden van VAVI (Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie) doen al mee. Drenthe is hiermee de eerste provincie die de Biodiversiteitsmonitor (BMA) op deze manier in de praktijk brengt.

Gedeputeerde landbouw Jisse Otter: "We hebben in Drenthe al een aantal jaar ervaring met KPI's voor de melkveehouderij en de ervaringen zijn positief. Deze werkwijze motiveert boeren omdat het stuurt op doelen, er ruimte is voor eigen keuzes en vakmanschap. We willen nu ook graag voor de Drentse akkerbouwers KPI's in de praktijk brengen en dat is precies waar we nu samen met de ketenpartijen in Drenthe de mouwen voor opstropen.”

Rabobank en ABN AMRO hebben zich eveneens aangesloten bij de Drentse aanpak. Rabobank doet dat via een mogelijke rentekorting, ABN AMRO onderzoekt nog op welke wijze zij het beste kan bijdragen.

De BMA wordt beheerd door BO Akkerbouw. Daarnaast wordt er samengewerkt met adviesbureau Boerenverstand, Wageningen University & Research, het KPI project van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het platform Farmmaps.

Het uiteindelijke doel van het project is om te komen tot een breed gedragen systeem waarmee verschillende publieke en private partijen, akkerbouwers kunnen waarderen en belonen voor hun duurzame prestaties ten aanzien van water, bodem, klimaat en stikstof.

Aan de slag

Peter-Erik Ywema (Avebe): Vorig jaar hebben we gezamenlijk de BMA gelanceerd als instrument en die gaan we nu voor het eerst in de praktijk brengen. De publiek-private samenwerking in deze praktijkpilot is daarin een belangrijke stap, we kunnen écht aan de slag met een breed draagvlak voor verdere ontwikkeling.”

Drentse akkerbouwers die geïnteresseerd zijn kunnen zich tot en met 13 februari aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Voorwaarde is dat het bedrijf gebruik maakt van een digitaal bedrijfsmanagementsysteem, juiste en complete data aanlevert en actief deelneemt en meedenkt in het project in studiegroepverband. Ook wordt er rekening gehouden met een representatieve provinciale afspiegeling van de bedrijven.

Meer lezen? Kijk dan op deze pagina waar we ook de meestgestelde vragen op een rij hebben gezet.

Duurzaam Boeren Drenthe

Duurzaam Boeren Drenthe is een project van provincie Drenthe, Natuur en Milieu federatie Drenthe, AND, DAJK, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Binnen het project is al een beloningsregeling voor melkveehouders, waar bijna de helft van de Drentse melkveehouders al bij is aangesloten. Voor akkerbouw liep er een kleine pilot, die op dit moment wordt opgeschaald.

Homepage - Duurzaam Boeren Drenthe