Drentse melkveehouders aan de slag met eiwit


Ruim 150 melkveehouders in Drenthe zijn vanaf deze week aan de slag gegaan met verlaging van stikstof door eiwit efficiëntie van het voer voor hun koeien. Een efficiëntere benutting van het eiwit draagt bij aan de verlaging van de ammoniakemissie én het bespaart kosten.

Deze week gingen de eerste studiegroepen van ongeveer 10 boeren  van start met het verbeteren van de efficiëntie van het zogeheten ruw eiwit. Ruw eiwit is voedingselement dat nauw verbonden is met stikstof en dus met ammoniak. Een doelgerichte en praktische aanpak: Wanneer het lukt om het eiwitgehalte in het rantsoen met 1 gram te laten dalen, dan levert dat een directe besparing in de emissie op van 1 %.

De studiegroepen, die begeleid worden door externe specialisten, worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe. Dat meer dan 150 boeren zich hiervoor hebben aangemeld is al een mooie score. Bernd Hietberg, dierenarts van Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart, is een van de begeleiders: “Het verlagen van het ruw eiwit kan veel opleveren voor de boer en klinkt eenvoudig, toch is het nog een hele uitdaging. Hoe houd je productie op peil en hoe zorg je vooral ook dat je dieren gezond blijven? Dat is waar we in dit programma mee aan de slag gaan. Met de eigen cijfers, praktisch en doelgericht. Het is natuurlijk mooi dat er zo veel boeren zijn die hier samen de mouwen voor willen opstropen!”

In totaal komen de studiegroepen 4 keer per jaar bij elkaar. Door een onafhankelijk adviseur worden de cijfers van de bedrijven doorgenomen en wordt er gewerkt aan een voor het bedrijf passende mogelijkheden. De begeleiding is in handen van Reinard Everts, Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe, Bernd Hietberg, Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart, Alidus Hidding, VIB Consulting, Henry van Ittersum, Euro Koe IDEE.


Een van de studiegroepen neemt een kijkje in de stal