Kennisbijeenkomst Gezonde Bodem en Bedrijfsvoering


Boeren uit het gebied Roden-Leekstermeer en Esdorpenlandschap Norg namen in december deel aan een workshop verzorgd door René Jochems. De workshop ging over ‘Gezonde Bodem en Bedrijfsvoering’. Tijdens de interactieve workshop leerden de deelnemers over de relatie tussen bodemleven en gezondheid, ruwvoerkwaliteit, kwantiteit en biodiversiteit. En over de gevolgen van een slecht bodemleven. Hoe kan dit herstellen en gevoed worden?

De deelnemers vonden het een interessante, interactieve en leerzame kennisbijeenkomst. De workshop is gegeven in het kader van het gebiedsproject Roden-Leekstermeer.